Ieder zijn taak

De zorg om uw tandvlees wordt uitgevoerd door verschillende zorgverleners. Uw eigen tandarts vervult de hoofdrol in het geheel en is verantwoordelijk voor een tijdige verwijzing. In de praktijk voor parodontologie werkt de tandvleesspecialist samen met zijn/haar assistent en wordt in belangrijke mate ondersteund door de mondhygiënist. In veel praktijken worden diverse specialistische mondzorgtaken ook aan (preventie)assistenten gedelegeerd.