De behandeling

Als uw tandarts of mondhygiënist het nodig vindt dat uw tandvlees extra zorg en aandacht nodig heeft, kunt u worden verwezen naar de Tandvleesspecialist.

Eerste onderzoek

Bij het eerste bezoek wordt er in de mond een nauwkeurig onderzoek gedaan naar de conditie van het tandvlees. Dit gebeurt door middel van diverse metingen rondom tanden en kiezen. Veelal zal het nodig zijn dat het onderzoek wordt uitgebreid met  röntgenfoto’s. Op basis hiervan wordt een persoonlijk behandelplan gemaakt. Is uw situatie complex, dan kan een vervolgafspraak nodig zijn waarin alle behandelopties van uw gebit met u worden doorgenomen.

Grondige reiniging

De meeste behandelingen starten met een persoonlijke instructie en begeleiding van uw eigen gebitsonderhoud. Daarna zal uw gebit zowel boven als onder het tandvlees professioneel gereinigd worden. Dit gebeurt meestal in meerdere behandelafspraken door de mondhygiënist.
Drie maanden later is meestal het grootste deel van de genezing al bereikt. Dan wordt de situatie in de mond opnieuw nauwkeurig vastgelegd en vergeleken met de beginsituatie. Aan de hand van deze herbeoordeling wordt er een vervolgplan opgesteld.

Tandvleesoperatie

Bij een ontsteking van het tandvlees die diep onder het tandvlees zit kan een tandvlees operatie noodzakelijk zijn. Nadat het tandvlees (onder lokale verdoving) is opgeklapt wordt het ontstoken weefsel verwijderd, de worteloppervlakken gereinigd en wordt de contour van de wortels zodanig aangepast dat een optimale reiniging mogelijk is.  Zo’n ingreep heet een flap-operatie en wordt door de Tandvleesspecialist zelf uitgevoerd.

Nazorg

Na een intensieve behandeling volgt altijd een periode van nazorg. Daarbij wordt er samen  gewerkt om terugkeer van de tandvleesontsteking te voorkomen. Deze nazorg bestaat uit regelmatige professionele reinigingen en extra aandacht voor uw persoonlijke mondhygiëne. Gedurende het eerste jaar vinden de nazorgbehandelingen door een mondhygiënist of preventie-assistent elke drie tot vier maanden plaats. Daarna is er een evaluatieonderzoek en wordt in overleg met de Tandvleesspecialist het vervolgtraject vastgesteld.